Bútorok RAKTÁRKÉSZLETEN akár 35%-os kedvezménnyel MINDENRE. Gyors és problémamentes kiszállítás!

Általános Szerzödési Feltételek

 

 I. BEVEZETÉS:

Üdvözöljük az Expedo s.r.o. (a továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozás) által üzemeltetett Honlapon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.expedo.hu honlapon (a továbbiakban „Honlap”) elérhető elektronikus áruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető termékek  (bútorok, matracok, ágyneműk és egyéb lakberendezési kiegészítők) megrendelésének feltételeit, módját a vásárló (a továbbiakban „Felhasználó/Ön/Megrendelő/Ügyfél”) és a Szolgáltató között.  

A megrendelés leadása a www.expedo.hu Webáruházban (amely online piacnak minősül) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem kerül iktatásra, utólagosan nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják. A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.expedo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:: https://www.expedo.hu/aszf és letölthető és bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.expedo.hu/aszf.pdf

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

II. SZOLGÁLTATÓ/VÁLLALKOZÓ ADATAI:

A Szolgáltató/Vállalkozó neve: Expedo s.r.o.
A Szolgáltató/Vállalkozó székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): Tuněchody 135, 537 01 Tuněchody, Csehország
A Szolgáltató raktárának (visszaküldés) címe: Vrakúň 952, 930 25 Vrakúň, Szlovákia
A Szolgáltató/Vállalkozó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@expedo.hu ; megrendelesek@expedo.hu

Cégjegyzékszáma: 04527542
Adószáma: CZ04527542
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: 42257 C, Krajský soud v Hradci Králové
Telefonszáma: +36 213 007 333

Bankszámlaszám: 1387884975/2700     

IBAN: CZ7227000000001387884975

A szerződés nyelve: magyar

III. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
   (Elker. tv.);
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet;
  • 373/2021. (VI.30.) Korm. rend. a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól;
  • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet;
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
  • fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve.

       A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1.  A jelen ÁSZF 2022. július 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a Honlapon közzéteszi. Felhasználók a Honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a hatályba lépést követő rendelésekre érvényes. Tehát minden változtatás, amely az Ön visszaigazolt rendelése után következik be, nem fogja érinteni az adott rendelését, kivéve, ha a változtatást törvény írja elő számunkra.

 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére.

 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 5. A Webáruház a Magyarországról érkezett, illetve oda kézbesítendő megrendeléseket teljesíti. Ettől eltérő megrendelési igénye esetén forduljon hozzánk elektronikus levélben.

 
IV. VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN

 1. Megrendelő a Honlapon történő vásárlásával, a rendelés megerősítésével és feladásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 2. Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 4. A Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.
 5. A Weboldal fő-és aloldalain található információk jóhiszeműen kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A termékek tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. A Vállalkozás a termékadatlapon szereplő specifikációknak megfelelő terméket bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.


V. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra és a házhoz szállítás díját a VI. fejezet 6. alpontja tartalmazza.
 2. A Webáruházban megvásárolható termékek fotói, jellemzői, egyéb vonatkozó lényeges információk, az érintett termék termékoldalán kerülnek feltüntetésre. Amennyiben bármely termékünkkel, alapvető jellemzőivel kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, hogy írjon az info@expedo.hu e-mail címre.
 3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 7. Korábbi Ár: árcsökkentés alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti a Weboldalon eladásra kínált Termék korábbi árát. A korábbi ár a Szolgáltató által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti a Szolgáltató által a Weboldalon eladásra kínált Termékek vonatkozásában. Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti ár. A Korábbi Ár nem kerül alkalmazásra a nem az árhoz kapcsolódó marketing megoldások esetén (pl. egyösszegű fizetés esetén kedvezmény).
  Az Szolgálató a korábbi ár áthúzásával jeleníti meg az új kedvezményes árat, amely megjelölés arra szolgál, hogy segítse a vásárlókat az árak közötti tájékozódásban

VI. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A RENDELÉS MENETE

 1. A Honlapon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 2. Az vásárlási folyamat gyorsabbá, kényelmesebbé tétele érdekében a Webáruházban regisztráció nélküli vásárlásra van lehetőség.
 3. Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
 4. Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
 5. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint a Megrendelő.
 6. Megrendelő kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

 • Fizetés utánvétellel:
 • Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Megrendelő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Hitelkártyával nem lehet fizetni.
 • Átutalással: Megrendelő a megrendelt termék ellenértékét az előlegszámlán található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. A bankszámlától eltérő pénznemben történő fizetés esetén nagy árfolyamkülönbségek lépnek fel, és a megrendelés nem kerül teljes egészében kifizetésre. Az esetlegesen felmerülő hátralékot teljes egészében ki kell fizetni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Megrendelő jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
 • Online bankkártyás fizetés: a megrendelt termék(ek) árát, valamint a szállítás díját a Megrendelő a megrendeléskor azonnal kifizetheti bankkártyájával (pl.: VISA, VISA Electron, Master Card és Maestro bankkártyával). Bankkártyás fizetés választása esetén a vásárlási folyamatban a megrendelés végleges elküldését követően megjelenő „Rendelés összegzését” követően lehet megadni a bankkártya adatait. A kiválasztott termékek megrendelése után a Megrendelő a GoPay fizetési rendszer fizetőoldalára kerül, ahol gyorsan és biztonságosam, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Az online bankkártyás fizetési mód nem jár díj felszámításával.  https://www.gopay.com/hu/

Szállítási információk:

 • Szállítási címként bármely magyarországi település címadatai megadhatók.
 • A Szoláltató megrendelésenként egy konkrét címre tudja a megrendelt termékeket kiszállítani. Több kiszállítási cím esetén minden kiszállítási címhez külön megrendelést szükséges leadni.
 • A Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja a kiszállítási nap módosítása, illetve az előzetesen kalkulált kiszállítási idő tekintetében is.

A házhoz szállítás egész Magyarország területén 6000,- Ft és Vállalkozásunk saját autóival, sofőrjeivel történik. Továbbá 320.000,- Ft feletti rendelés esetén ingyenes.

A bevitel/felvitel ára a rendelés értékétől függ.  83.000,- Ft értékig terjedő megrendelések esetében 8.300,- Ft. A 83.000-166.000,- Ft értékű megrendelések esetén a díja 16.600,- Ft.
166.000,- Ft vagy annál nagyobb összegű megrendelések esetén a díja 24.900,- Ft. A terméket lapraszerelt állapotban szállítjuk.

 1. Minden rendelés az elfogadás és rendelkezésre állás függvénye. Az Ön bevásárlókosarában lévő termékek nincsenek lefoglalva, azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és megerősítése előtt más megrendelők megvásárolhatják.
 2. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 3. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a jótállási jegyet (ha van a termékhez) a csomag tartalmazza. Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
 4. Az adatok megadását követően Megrendelő a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 5. Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 6. Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a megrendelés során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Megrendelőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés rögzítése után hibás adatot észlel a második e-mail értesítésben, azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé.
 8. A szerződés a második elektronikus úton küldött értesítés (második e-mail) Megrendelőhöz történő megérkezésével jön létre.

VII. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-6 héten belül.
 3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Megrendelő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
 4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
 5. Az Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 6. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
  a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
  b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
 7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.


VIII. ELÁLLÁS JOGA

 1. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illeti meg, akik a szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjére (a továbbiakban „Fogyasztó”).
 2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá az előző pontban hivatkozott Korm. rendelet szabályozásának megfelelően a Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi
 4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 5. A Webáruházon keresztül történő vásárlás távollévők között kötött szerződésnek minősül. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztónak kell viselnie, ezért a termék nem adható fel utánvétellel.

  Felhívjuk figyelmét, hogy elállás esetén a terméket Magyarországról Szlovákia területén lévő telephelyünkre (Vrakúň) szükséges visszaküldeni!
  Az áru visszaküldésének közvetlen fuvarozási költségét Ön viseli. Nagy méretű áru visszaküldésének legmagasabb becsült összege kb. a 35000Ft-ot is elérheti.
  Kérjük, ennek az információnak a birtokában hozzon megalapozott döntést a termék megvásárlásáról.
  Webáruházunk által felajánlott visszafuvarozási díj 35.000,- Ft. Ez esetben mi fuvarozzuk vissza az árut szlovákiai telephelyünkre Öntől a díj megfizetése ellenében.

 6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését: a Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 7. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Vállalkozásunk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket elállás esetén. Minden esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk, bármely egyéb, a Fogyasztó kifejezett kérésére teljesített többletszolgáltatás visszatérítésére nem, ideértve a jelen ÁSZF VI. fejezet 6. alpontja szerint plusz szolgáltatásként igényelt fel- és bevitel díját.
 8. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 9. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
  -
  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  - az olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

 10. A termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszatérítjük a kifizetett összeget a Fogyasztó részére. A visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmazunk, a Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásához való hozzájárulása alapján, mely visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni Szlovákiába
 12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 14. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár az elállási nyilatkozat segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.
 17. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza részünkre Szlovákia területén lévő telephelyünkre. Továbbá választható a jelen VIII. fejezet 5. alpontjában jelzett visszafuvarozási szolgáltatásunk 35.000,- Ft összegű díj ellenében.
 18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli.
 19. Afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő vevőket illeti meg.
 23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

  Összegezve az elállási jog gyakorlásának menetét:

 • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 • Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató szlovákiai (Vrakúň) címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 • A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 • A visszaküldött bútor nem lehet összeszerelve, illetve fontos, hogy el sem kezdték  összeszerelni. A terméknek az eredeti csomagolásában kell lennie. Sem a  csomagolás, sem a ragasztószalag nem sérülhet. A csomagolást lezáró  ragasztószalag óvatos felvágásával kibontható a doboz. 
 • A bútor összeszerelése előtt szükséges a termék megvizsgálása: elégedett-e  annak színével, minőségével, méretével, mivel az összeszerelt bútor nem vásárolható vissza.  
 • Elégedettlenség esetén - összeszerelés előtt - kérjük tegye vissza az elemeket a dobozba úgy, ahogyan azok megérkeztek, és zárja vissza  a dobozt a ragasztószalag segítségével. 

 
IX. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés fogalma

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Jótállás
   1. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?
       Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Megrendelő fogyasztónak        minősül.
   2. Megrendelőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
         A jótállási idő a termék (tartós fogyasztási cikk) árától függően 1 év, 2 év vagy 3 év lehet.
         Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10 000 Ft – 100 000 Ft közé esik, 1 év jótállás vonatkozik a termékre. Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 100 001 Ft – 250 000 Ft közé esik, 2 év jótállás          vonatkozik a termékre. Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára a 250 000 Ft-ot meghaladja, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.
         Az igényérvényesítéshez a jótállási jegyet szükséges felmutatni. A csere, visszafizetés 8 napon belül történik. A Ptk. rögzíti továbbá, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

   3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
         A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt          kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok          a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   4. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

   5. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a                       meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

   6. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket               kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

   7. Mikor kerülhet sor a termék cseréjére vagy az ellenérékének visszafizetésére?
      A vállalkozás a fogyasztási cikk cseréjére, ha pedig ez nem lehetséges, a vételár visszafizetésére köteles a következők szerint:

 • ha az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható és a fogyasztó másként nem rendelkezik;
 • ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván javítást;
 • ha a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.
 • Az igényérvényesítéshez a jótállási jegyet szükséges felmutatni. A csere, visszafizetés 8 napon belül történik. A Ptk. rögzíti továbbá, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

   Ha a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, illetve, ha a javítás nem megoldható 30 napon belül sem, akkor tájékoztatjuk Önt (elsősorban e-mailen) a várható időtartamról. Amennyiben Ön visszaigazolja annak elfogadását, hogy a javítás hosszabb időt vesz igénybe és nyilatkozik, hogy megvárja a javítást és mi ezt a határidőt betartjuk, úgy ebben az esetben az elállást nem áll módunkban elfogadni polgári jogi igényünk alapján.

   A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén javítjuk meg a javítószolgálatunk útján. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról Vállalkozásunk gondoskodik.

Kellékszavatosság

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Megrendelő elsősorban – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Megrendelő akkor is jogosult az arányos árleszállításra vagy az adásvételi szerződés megszüntetésére, ha:

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó akkor is jogosult az arányos árleszállításra vagy az adásvételi szerződés megszüntetésére, ha:

 • a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte ugyan, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét. A Szolgáltatónak kell viselnie a visszaküldés költségét akkor is, ha a Fogyasztó megszünteti az adásvételi szerződést;
 • ismételt hiba merült fel;
 • a teljesítés hibájának súlya ezt indokolttá teszi;
 • a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy nyilvánvaló, hogy nem fogja észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül szerződésszerűvé tenni azt.

 

A Megrendelő jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

 1. Milyen esetben élhet Megrendelő a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Milyen jogok illetik meg Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján? 
  Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a forgalmazó Szolgáltatótól vagy a gyártótól
 3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő termékszavatossági igényét? 
  Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén nem a Megrendelőnek kell bizonyítania, hanem a jótálló félnek kell bizonyítania azt, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.
 6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


X. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 1. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 2. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 3. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 5. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 


XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 3. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 4. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 5. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 6. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatáról az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely a Honlapon elérhető.

  XII. PANASZKEZELÉS RENDJE


  1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy kifogásait a fenti telefonszámon, e-mail címen, vagy levél útján közölheti.
  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül érdemben megvizsgálja és írásban megválaszolja postai úton. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  4. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatónál magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
  5. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
  6. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
  7. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén
   a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van,
   b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
   c) a jogellenes magatartást elkövették.
  8. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
  9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  10. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes.
  11. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
  12. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


   XIII. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Miután az Expedo.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Expedo.hu Honlapon megjelenő tartalmak, mint például képek, dokumentumok, logók, dizájnelemek (a továbbiakban együtt: „tartalom”) vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A tartalom szerzői jogi és egyéb, a szellemi tulajdont oltalmazó törvények és rendeletek oltalma alatt áll.

 1. Az Expedo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 3. Tilos az Expedo.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Expedo.hu Honlapon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 4. Az Expedo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 

Jelen ÁSZF 2023. július 5. napján ép hatályba.